Năm 2018
1

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS các nguồn nước thải điểm phục vụ công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: TS. Đoàn Hoài Sơn Thành viên: Thư ký: ThS. Nguyễn Hữu Đồng Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp tỉnh Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

2

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Du lịch Hà Tĩnh trong quá trình Hội nhập Quốc tế

Chủ nhiệm: ThS Trương Thuận Yến Thành viên: ThS Trương Thuận Yến Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

3

An toàn lao động trong thi công xây dựng nhà thấp tầng trên địa bàn Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: TS Nguyễn Sỹ Minh Thành viên: TS Nguyễn Sỹ Minh Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

4

Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh đến năm 2025

Chủ nhiệm: ThS Trần Thị Kim Hiền Thành viên: ThS Trần Thị Kim Hiền Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

5

Xác định mức độ lưu hành virus LMLM và nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: Nguyễn Trung Uyên Thành viên: Nguyễn Trung Uyên Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

6

Giải pháp hỗ trợ tâm lý cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Thu Phương Thành viên: ThS Nguyễn Thị Thu Phương Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

7

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường trong chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ tại Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: TS Trần Viết Cường Thành viên: TS Trần Viết Cường Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

8

Vận dụng phân tâm học để phân tích, lý giải hiện tượng bạo lực học đường tại Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Bích Hằng Thành viên: TS Nguyễn Thị Bích Hằng Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

9

Giải pháp giải quyết việc làm cho lao động vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: TS Trần Thị Ái Đức Thành viên: TS Trần Thị Ái Đức Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

10

Giải pháp Quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn Thành viên: TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

11

Giải pháp nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi khi sử dụng mạng xã hội cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: TS Nguyễn Hoài Sanh Thành viên: TS Nguyễn Hoài Sanh Số: Năm: 2018 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

Năm 2017
12

Tích hợp rèn luyện ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ toán học cho học sinh phổ thông qua dạy học toán

Chủ nhiệm: TS Phan Anh Thành viên: TS Phan Anh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

13

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp tại Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: TS Trần Thu Thủy Thành viên: TS Trần Thu Thủy Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

14

Nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: ThS Đinh Văn Nam Thành viên: Nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

15

Khảo sát ảnh hưởng độ lệch tần của các chùm laser lên hệ số tán sắc và hệ số hấp thụ của hệ nguyên tử bốn mức

Chủ nhiệm: TS Đoàn Hoài Sơn Thành viên: TS Đoàn Hoài Sơn Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

16

Nâng cao hiệu quả hoạt động vay đối với học sinh, sinh viên tại hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: TS Bùi Thị Quỳnh Thơ Thành viên: TS Bùi Thị Quỳnh Thơ Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

17

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất một số giống cà chua có triển vọng tại Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: TS Lâm Xuân Thái Thành viên: TS Lâm Xuân Thái Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

18

Về môđun (1-C2), Vành khớp, môđun khớp và đại số quỹ đạo Leavitt

Chủ nhiệm: TS Lê Văn An Thành viên: TS Lê Văn An Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

19

Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học cho Lưu học sinh Lào ở trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Hồng Ninh Thành viên: ThS Nguyễn Thị Hồng Ninh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

Năm 2016
20

Giải pháp ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật tại các khu tái định cư thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn Thành viên: TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn Số: Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

21

Một số giải pháp phát triển văn hóa đọc góp phần nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: ThS Đinh Văn Nam Thành viên: ThS Đinh Văn Nam Số: Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

22

Nâng cao ý thức thực hiện pháp luật cho người dân các vùng tái định cư Huyện Vũ Quang

Chủ nhiệm: Đinh Tiên Hoàng Thành viên: Đinh Tiên Hoàng Số: Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

Năm 2015
23

Xây dựng mô hình thí điểm trồng nấm ăn (nấm Sò), nấm dược liệu (nấm Linh Chi) trên phế phụ phẩm nông nghiệp tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: ThS Lê Thị Bích Lam Thành viên: ThS Lê Thị Bích Lam Số: Năm: 2015 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

Năm 2014
24

Phân tích xác định thành phần nông hóa thổ nhưỡng trong đất ngập mặn tại 2 xã Hộ Độ, Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh và đề xuất phương án sử dụng

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Quốc Thắng Thành viên: PGS.TS Nguyễn Quốc Thắng Số: Năm: 2014 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

25

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên các ngành sư phạm ở Trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: TS Nguyễn Văn Tịnh Thành viên: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên các ngành sư phạm ở Trường Đại học Hà Tĩnh Số: Năm: 2014 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

26

Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào

Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Quốc Dũng Thành viên: ThS Nguyễn Quốc Dũng Số: Năm: 2014 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

27

Nghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: ThS Bùi Quỳnh Thơ Thành viên: ThS Bùi Quỳnh Thơ Số: Năm: 2014 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

28

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV Trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: ThS Trần Thị Kim Hiền Thành viên: ThS Trần Thị Kim Hiền Số: Năm: 2014 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

29

Một số giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: ThS Phạm Huy Thông Thành viên: ThS Phạm Huy Thông Số: Năm: 2014 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

Năm 2013
30

Những giải pháp nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp xây lắp tham gia Dự án xây dựng Công trình Trường Đại học Hà Tĩnh

Chủ nhiệm: TS Nguyễn Sỹ Minh Thành viên: TS Nguyễn Sỹ Minh Số: Năm: 2013 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

Tra cứu đè tài
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay582
  • Tháng hiện tại850
  • Tổng lượt truy cập3,142,743
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây